24 OCAK ULUSLARARASI EĞİTİM GÜNÜ

Eğitim hakkı, insan haklarına dahil ve en önemlisi. Bir insan hakkı, kamu yararı ve kamusal bir sorumluluktur. 3 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen, BM 73. Genel Kurulu’nun 25. maddesi gereğince; “24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü” olarak ilan edildi.
Uluslararası Eğitim Günü, temel eğitim hakkını gerçekleştirmek, sürdürülebilir, kapsayıcı ve barışçıl bir gelecek inşa etmek için; desteklenmesi gereken bir platform olmalı. Eğitim Enternasyonali, daha sürdürülebilir bir gelecek için, eğitimin rolüne ve önemine dikkat çekerek hükümetlere Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni uygulamaları için çağrı yapmalı.

Gençler ve yetişkinler için, kapsayıcı, eşitlikçi, kaliteli eğitim ve herkes için yaşam boyu olanak ve fırsatlar olmadan; ülkeler cinsiyet eşitliğini kesin sağlayamaz. Milyonlarca çocuğu, genci ve yetişkini geride bırakan yoksulluk döngüsünü de asla kıramaz. Bugün, yaşam boyu eğitim ve öğrenmeyi iyileşme sürecinin merkezine yerleştirmek amacıyla; uluslararası işbirliğini ve dayanışmayı yoğunlaştırarak eğitimi ilerletmenin tam zamanıdır. Kamusal eğitime ve temel unsuru olan öğretmene yatırımın, toplumun geleceğine yatırım olduğu geçeği bir kez daha vurgulanmalıdır.BM tarafından yayınlanan bildiriye göre iyi, kapsamlı ve herkes için eşit eğitim fırsatları sağlanmadığı takdirde ülkeler cinsiyet eşitliğini sağlamaya ve milyonlarca çocuğun, gencin ve yetişkinin yaşamını olumsuz yönde etkileyen yoksulluk döngüsünü kırmaya yönelik çabalarında ilerleme kaydedemeyecekler.