EĞİTİM İÇİN EL KALDIRIYORUZ!

İlköğretim çağı (6-14 yaş) kız çocuklarının % 15.9’u, erkek çocuklarının % 9. 9’u okula devam etmemektedir. Kız çocuklarının okula devam etmeme oranı 14 yaşında % 40’dır.

– Kız çocuklarının okuyamamasında ailenin tutumundan kaynaklanan nedenlerin
toplam oranı % 50.5, erkek çocuklar için % 50.6’dır.
– Toplam nüfus içinde okuryazar olmayan kadınların oranı % 30.7, erkeklerin
oranı 10.1’dir.
Türkiye’de halkın eğitime bakış açısını yansıtan araştırmalar sınırlı düzeydedir.
Yapılan araştırmalarda eğitimin bireysel kazanımları ön planda tutulmuştur. Anne
babalar özellikle kırsal bölgelerde çocuğu okula gönderme konusunda tercihlerini erkek
çocuklardan yana kullanmaktadırlar (MEB, 1992). Bu durumun çeşitli sosyal,
ekonomik, kültürel nedenleri bulunmaktadır. Bu yörelerde kız çocukları erken
evlendirildiği için eğitimden uzak kalmaktadırlar. Hızlı nüfus artışı da ailede ikinci
annelik rolünü kız çocuklarına yüklemektedir.
UNICEF’in (2003) araştırmasına göre kız çocuklarının okutulmamasında şu
etkenler rol oynamaktadır:
– Gelenek ve dini inançlar
– Kalıplaşmış cinsiyet rolleri
– Öğretim programları ve çocuk bakım-eğitiminde yeniden üretilen cinsiyet rolleri
– Kadının düşük statüsü
– Erken evlilikler
– Eğitimin toplumda kabul edilen rollerle çelişkili görülmesi
Kog olarak kız çocuklarının eşit eğitim almaları noktasında akademik bir araştırma-geliştirme çalışmasını ortaya koyuyoruz.