#ENGELOLMASIN

Ülkemizin %10-15’i doğrudan desteğe muhtaç halde yaşamını idame ettirmektedir. Bu da 8-10 milyon arası insanın bakımı anlamına geliyor. Gelişmiş toplumlarla gelişmemiş toplumlar arasındaki en büyük fark, dezavantajlı kişilere nasıl davranıldığı ile alakalıdır. Ülkelerin gelişmişliği bununla ölçülmektedir. Gelişmiş ülke kategorisinde bulunmak istiyorsak dezavantajlı kişilere sahip çıkmalı; herkesin sahip olduğu ve elde ettiği imkânlara onların da ulaşmasını sağlamalıyız. Çünkü başkasının yardımına muhtaç olan dezavantajlı insanları göz ardı eden hiçbir sistem toplumu mutlu edemez. Engellilere sahip çıkmak insanlık görevidir.

Bu bağlamda “Engelli Öğrenci Birimi”ni oluşturduk. Engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit edip, bu ihtiyaçların karşılanması için ne yapılması gerekiyorsa onu belirleyip yapacağız.

Engelsiz bir eğitim için el ele verelim…