HER ÇOCUĞUN EĞİTİM HAKKI VARDIR

Eğitim her çocuğun hakkıdır. Kız ve erkek çocuklar için fırsat eşitliği temelinde ücretsiz ve herkese açık olmalıdır.”

2024 Hazian’da Kurum ismimiz ve Tüzük değişikliği ile birlikte faliyet alanımız değişiyor.