KOG AKADEMİ ÖĞRENCİLERİMİZ İLE MOTİVASYON VE SOHBET İÇİN BİR ARAYA GELDİK

Kog akademi öğrencilerimiz ile motivasyon ve sohbet için bir araya geldik.
Oluşan bu sıkıntılı süreci atlatmak ve onları motive etmek için psikoloji çalışmalarımız uzmanlarımız tarafından sürdürülmeye devam edecek.