Evrensel olarak tanınan insan hakları ilkelerine uyan bilgi, beceri ve tutumları teşvik etme yoluyla birey, grup ve toplumları güçlendirmeyi hedefleyen planlanmış ve katılımcı bir çalışmadır. İnsan hakları eğitimi, orta ile uzun vadeli bir süreç olarak, kişilerin algısal, duygusal ve tutumsal taraflarını insan haklarıyla ilişkili olarak geliştirmek ve birleştirmeyi amaçlıyoruz.