NEDEN DERNEK İSMİ VE TÜZÜK DEĞİŞTİRİYORUZ?

1. SOKAKTA YAŞAYAN PATİLİ DOSTLARIMIZ.

Sokakta yaşayan, barınma, tedavi ve beslenme sorunları yaşayan sokak hayvanları ile ilgili farkındalığın artması adına çok önemli farkındalık ve faliyet alanı.

2. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Cinsiyet temelinde ayrımcılık yapmama ve eşitliği uygulama, Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın her yerde sona erdirilmesine ve teşvik eden yasal çerçevelerin yürürlükte olup olmamasına bakılmaksızın farkındalık ile kurumsal çalışmalar.

3. ŞEHİR PLANLAMA SORUNLARI

Kentte yer alan çeşitli kullanım alanları (konut, merkez/alt merkez, yeşil alanlar, sanayi, ulaşım sistemleri, sosyal donatılar) hakkında yorum yapabilmek.

4. AFET YÖNETİMİNDE PLANLAMA

Herhangi bir afet ve acil duruma karşı can ve mal güvenliğinin sağlanması dışında, eğitimin devam edebilmesi de büyük önem taşır. Bunun için de okullarda ve diğer eğitim kurumlarında büyük bir afete karşı hazırlık sağlanması için Afet Acil Yardım Planı hazırlanması, mevcut risklerin azaltılması, herhangi bir acil durum/afet halinde yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ve destek kaynaklarının düzenlenmesi son derece önemlidir.