Temel eğitimi desteklemeye devam ediyoruz.

Dil, din, cinsiyet, ırk ve siyasi görüş ayırt etmeksizin,Uzaktan eğitim araçlarıyla, ücretsiz olarak
okulda aldıkları temel eğitimi desteklemeye devam ediyoruz.