Eğitimde Fırsat Eşitsizliğine Dijital Bir Çözüm: Uzaktan Eğitim (Online Eğitim)

Ekonomik ve sosyal alandaki eşitsizlikler ve adaletsizliklerin doğal bir uzantısı olarak eğitimde fırsat eşitliği bir ülkede yurttaşların bir kısmının aynı hukuki ve sosyal maliyetlerin ve sorumlulukların altına girdikleri halde kaliteli eğitime erişimde herkesin aynı oranda başarılı olamaması anlamına gelen bir kavramdır.
Bu alanda “Kog Online Ücretsiz” eğitim desteğimiz yüzlerce öğrenciye,veliye destek sağlıyor.