YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ SN. SONER LAHNA’NIN GENEL KURUL AÇIKLAMASI

Pandemi döneminde birden bire pek çok şeyin farkına vardık ve çok hızlı biçimde hep birlikte bir adım atarak eğitimi desteklemenin herkesin görevi olduğunu herkese anlattık, örneğin işlerin uzaktan da yapılabildiğini gördük. Bu dönemde yapıcı ve inovatif olmaya çalıştık, değerlerimizi koruyacak, bilgi akışını artıracak, iletişim ağlarımızı genişletecek ve zayıflamış bağlarımızı kuvvetlendirecek adımlar attık, köy okullarımızın kapatılmasını kabul edenlere bir cevap verdik.

Köy okulları olmasaydı dünyaya yön veren, toplumları etkileyip harekete geçiren bir çok ünlü insan okutmaktan mahrum kalabilir miydi? Evet, kalırdı. Ülkesinde ve dünyada adı anılır mıydı? Ne mümkün!
Ulu önderimiz Atatürk; “Eğitimde feda edilecek tek bir ferdimiz dahi yoktur” diyerek eğitimin vazgeçilmez olduğunu vurguluyor.
Ancak buradan sitem ile tüm eğitimci ve duyarlı vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum.
Hiç bir eğitimci ve köy okullarımız da yetişmiş eğitimini bu okullarda alıp bir yerlere gelmiş herkesin suçudur köy okullarının kapanması.

Köy okulları gelişim derneği kısıtlı imkanlar ile sizlerin okuduğu o okulların eksikliklerini tamamlama görevi üstlenmiş ancak destek bulamamıştır.
Köy okullarının kapanması her kesim tarafından kabul görülmüştür.
Duygusallıkta kalan bu köy okulları anlaşılmıştır ki artık hatıralarda kalacaktır.
Zeynep, Ali, Fatih, Yasemin ve diğerleri hiç bir zaman köy okulun da okumayacaktır.

Değerli üyelerimiz, Sevgili takipçilerimiz.

Derneğimizin yönetim kurulu kararı ile aldığımız kararı sizlerle paylaşmak istiyorum.
“Köy Okulları Gelişim Derneği” Haziran ayında tüzük değişikliği ile isim değişikliğine gidiyor.
Bizi buna sürükleyen malesef artık köy okullarının kapanmış olmasını kabul eden toplum ve eğitimciler.
Yeni bir adım ile faliyet alanlarımızı genişletiyoruz.
Elbette yine 1.sırada eğitim ilk hedefimiz olacaktır.

Toplumsal sorunları farklı bir statik çözüm ve farkındalık getiren bir kurum olmak için haziran ayında artı bir adım atıyoruz.

Sokak hayvanları için kalıcı çözümler üretmek ve çalıştaylar ile dinamikleri harekete geçirmeyi hedefleyen global olarak kurumsal çalışmaları hayata geçirmeliyiz.
Yerel düzeyde kadınların yaşadıkları sorunlar, güçlükler ve kısıtlılıklar yerel politikalar ve önlemlerle doğrudan bağlantılıdır.

Yerel Eşitlik Eylem Planları, gerek yerel kadın STK’larla yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin ve bu kurumların teknik kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri ile Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin hem yerel hem de ulusal düzeyde geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Çocuklar hukukun öncelikli konusudur ve çocukların özel olarak korunması hukuken anayasal olarak koruma altına alınmış olmalıdır. Çünkü çocuklar bedensel, zihinsel yönden en güçsüz, en bağımlı kesimdir.
Çocukların haklarını savunacak ve bir çok alanda protokol imzalamak için adımlar atacağız.

Kanser hastalığı olan çocukların uzun süreli izleminde bilişsel ve duygusal alanda çeşitli psikiyatrik belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Uyum güçlüğü, depresyon, anksiyete, travma sonrası stress bozukluğu sık karşılaşılan psikiyatrik bozuklukların başında gelir.
Biz bu çalışmada bu sorunları bir kez daha irdelemek, hastalarımıza yaklaşımlarımızda işin sosyal yönünü de ön plana çıkarabilmek amacıyla hedefler oluşturup tabeler kuracağız.
Faliyet alanlarımızın en önemlisi kanserli çocuklar ve yakınları ile ilgili olarak yapacağımız destek çalışmları ile mevcut stk’ların yetersiz kaldığı alanlarda akademik çalışmaları ortaya koyacağız.

“Sanat”

Bugünlerde ne yapabiliriz? Çocuklarımıza ne sunabiliriz? Farklı sanat dallarını kendi iyileşmemizi desteklemek için nasıl kullanabiliriz? Resim yaparken kullandığımız kağıdın ve boyanın önemi nedir?

Kendimize sorduğumuz bu soruların cevapları hem sanatın hayatımızın içinde daha fazla yer almasına hem de kendimizi daha iyi tanımamıza yardımcı olabilir.
Bedeni hareket ettirmek, aktif olmak birçok kişiye iyi gelir.
Sanatı destekleyecek projeler üretmeyi hedefleyen kum tanesi kadar adım atmayı bile başarı olarak görüyorum.
Sokak sanatçıları, ressamların buluştuğu bir stk olmayı hedefliyoruz.

Değerli üyelerimiz, Sevgili takipçilerimiz;
Tüm bu öneriler bir davet olarak sizlere sunuyorum.
Aramıza katılmanız her bir rengarenk dünya’ya diliyorum ki biraz ilham… İçinize iyi gelenleri dilediğiniz kadar hayatınıza katabilirsiniz. Dilerim iyiliğinizin iyileştirici gücü sizin de kalbinize değer ve birlikte iz bırakıp artı hayatlar renklendirebiliriz.
Bize katılmak ve yönetim kurulumuzda yer almak için web sitemizi ziyaret edip başvuru yapabilirsiniz.

Saygılarım ile ..